Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Ενδεικτικά Έργα

  • Εργασίες Τεχνικής Υποστήριξης υλοποίηση πράξεων για έξυπνες πόλεις  (πρόγραμμα SMART CITY E.E.)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020» με τίτλο 5G ESSENCE
  • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου TOUREST – TOURISM WATER MANAGEMENT
  • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργου SCALE UP
  • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Έργου BIGDATA 4RIVERS
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  του έργου i-Buy