Ταυτότητα

Η εταιρεία ΗΡΩΝ Σύμβουλοι, ιδρύθηκε το 2003 στη Λαμία από στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσίες παρεχόμενες κυρίως προς Ο.Τ.Α. Η ανάπτυξή που σημειώνει είναι ταχύτατη και σήμερα οι υπηρεσίες της απευθύνονται προς Περιφέρειες, Κεντρικούς Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. και Ιδιώτες, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοπός

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης Φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν φιλόδοξα, αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα. Η εξειδικευμένη παρουσία της εγγράφεται σε ένα νέο και συνεχώς διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από: