Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης Φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν φιλόδοξα, αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα. Η εξειδικευμένη παρουσία της εγγράφεται σε ένα νέο και συνεχώς διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από:

  • Την ένταση που προσλαμβάνει η αναπτυξιακή διαδικασία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις χώρες της πρώην Αν. Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου, μέσω της χρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τη διευρυνόμενη αποκέντρωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών πόρων και των αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση προς τις δομές της αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι κλπ.)
  • Την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο την ιδιαίτερη στήριξη καινοτομικών δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η εταιρεία, μετέχοντας δυναμικά στο περιβάλλον αυτό, παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες που θα επιτρέψουν στους φορείς να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευνοϊκών αναπτυξιακών συνθηκών.

Η ΗΡΩΝ Σύμβουλοι, μετέχοντας δυναμικά στο περιβάλλον αυτό, παρέχει τις υπηρεσίες εκείνες που θα επιτρέψουν στους φορείς να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευνοϊκών αναπτυξιακών συνθηκών.